محصولات

رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده

نوع استیل: براق سایز کابینت: 50 سانتیمتر قابلیت نصب آشغال خردکن دارای تخته خردکن شیشه ای اندازه کل: 50 × 86 سانتیمتر

نوع استیل: براق سایز کابینت: 50 سانتیمتر قابلیت نصب آشغال خردکن دارای تخته خردکن شیشه ای اندازه کل: 50 × 86 سانتیمتر
رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده

نوع استیل: براق سایز کابینت: 70 سانتیمتر قابلیت نصب آشغال خردکن اندازه کل: 44 × 59 سانتیمتر

 

نوع استیل: براق سایز کابینت: 70 سانتیمتر قابلیت نصب آشغال خردکن اندازه کل: 44 × 59 سانتیمتر

 

رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده

نوع استیل: براق سایز کابینت: 90 سانتیمتر قابلیت نصب آشغال خردکن اندازه کل: 44 × 76 سانتیمتر

نوع استیل: براق سایز کابینت: 90 سانتیمتر قابلیت نصب آشغال خردکن اندازه کل: 44 × 76 سانتیمتر
رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده

نوع استیل: براق / آجدار / مات سایز کابینت: 80 سانتیمتر قابلیت نصب آشغال خردکن اندازه کل: 50 × 116 سانتیمتر

نوع استیل: براق / آجدار / مات سایز کابینت: 80 سانتیمتر قابلیت نصب آشغال خردکن اندازه کل: 50 × 116 سانتیمتر
رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده

نوع استیل: براق سایز کابینت: 80 سانتیمتر قابلیت نصب آشغال خردکن اندازه کل: 51 × 97 سانتیمتر

نوع استیل: براق سایز کابینت: 80 سانتیمتر قابلیت نصب آشغال خردکن اندازه کل: 51 × 97 سانتیمتر
رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده

نوع استیل: براق سایز کابینت: 80 سانتیمتر اندازه کل: 50 × 116 سانتیمتر

نوع استیل: براق سایز کابینت: 80 سانتیمتر اندازه کل: 50 × 116 سانتیمتر
رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده

       Classic 2 (1_2)B 1D   نوع استیل: براق سایز کابینت: 100 سانتیمتر قابلیت نصب آشغال خردکن اندازه کل: 50 × 140 سانتیمتر

       Classic 2 (1_2)B 1D   نوع استیل: براق سایز کابینت: 100 سانتیمتر قابلیت نصب آشغال خردکن اندازه کل: 50 × 140 سانتیمتر
رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده

شرکت های سازنده

تماس با ما

 32231003(076)

 32230969(076)

پرداخت

امکان پرداخت با کارت های عضو شتاب

آدرس

  • بندرعباس
  • بلوار امام خمینی
  • نرسیده به میدان شهدا
  • فروشگاه لوازم بهداشتی مسعود
Top of Page

JPDesign.ir